Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zdravlje za sve

Analize

Analize zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga

Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga u 2018. godini
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga u 2017. godini
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga u 2016. godini
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga u 2015. godini
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga od 2001. do 2015. godine
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga u 2014. godini
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga u 2013. godini
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga u 2012. godini
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga u 2011. godini
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga u 2010. godini
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga od 2001. do 2010. godine
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga u 2009. godini
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga u 2008. godini
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga u 2007. godini
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga u 2006. godini
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga u 2005. godini
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga od 2001. do 2004. godine
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga od 1995. do 2000. godine
Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Srednjebanatskog okruga od 1991. do 1994. godine

Analize rada ustanova primarne zdravstvene zaštite

Analiza rada ustanova primarne zdravstvene zaštite u 2018. godini
Analiza rada ustanova primarne zdravstvene zaštite u 2017. godini
Analiza rada ustanova primarne zdravstvene zaštite u 2016. godini
Analiza rada ustanova primarne zdravstvene zaštite u 2015. godini

Analiza rada stacionarnih ustanova

Analiza rada stacionara u 2018. godini
Analiza rada stacionara u 2017. godini
Analiza rada stacionara u 2016. godini
Analiza rada stacionara u 2015. godini
Analiza rada stacionara u 2014. godini
Analiza rada stacionara u 2013. godini
Analiza rada stacionara u 2012. godini
Analiza rada stacionara u 2011. godini
Analiza rada stacionara u 2010. godini
Analiza rada stacionara u 2009. godini
Analiza rada stacionara u 2008. godini
Analiza rada stacionara u 2007. godini

Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova u Srednjebanatskom okrugu

Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova u 2018. godini
Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova u 2017. godini
Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova u 2016. godini
Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova u 2015. godini
Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova u 2014. godini
Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova u 2013. godini
Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova u 2012. godini
Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova u 2011. godini
Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova u 2010. godini
Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova u 2009. godini
Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova u 2008. godini
Pokazatelji kvaliteta rada zdravstvenih ustanova u 2007. godini

Zadovoljstvo korisnika zdravstvenom zaštitom

Zadovoljstvo korisnika zdravstvenom zaštitom u 2018. godini
Zadovoljstvo korisnika zdravstvenom zaštitom u 2017. godini
Zadovoljstvo korisnika zdravstvenom zaštitom u 2016. godini
Zadovoljstvo korisnika zdravstvenom zaštitom u 2015. godini
Zadovoljstvo korisnika zdravstvenom zaštitom u 2014. godini
Zadovoljstvo korisnika zdravstvenom zaštitom u 2013. godini
Zadovoljstvo korisnika zdravstvenom zaštitom u 2012. godini
Zadovoljstvo korisnika zdravstvenom zaštitom u 2011. godini
Zadovoljstvo korisnika zdravstvenom zaštitom u 2010. godini
Zadovoljstvo korisnika zdravstvenom zaštitom u 2009. godini
Zadovoljstvo korisnika zdravstvenom zaštitom u 2008. godini
Zadovoljstvo korisnika zdravstvenom zaštitom u 2007. godini

Zadovoljstvo zaposlenih

Zadovoljstvo zaposlenih u 2018. godini
Zadovoljstvo zaposlenih u 2017. godini
Zadovoljstvo zaposlenih u 2016. godini
Zadovoljstvo zaposlenih u 2015. godini
Zadovoljstvo zaposlenih u 2014. godini
Zadovoljstvo zaposlenih u 2013. godini
Zadovoljstvo zaposlenih u 2012. godini
Zadovoljstvo zaposlenih u 2011. godini
Zadovoljstvo zaposlenih u 2010. godini
Zadovoljstvo zaposlenih u 2009. godini
Zadovoljstvo zaposlenih u 2008. godini
Zadovoljstvo zaposlenih u 2007. godini

Zavod

Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu
Centar za mikrobiologiju
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

SAVETOVALIŠTA

Savetovalište za odvikavanje od pušenja
Savetovalište za pravilnu ishranu
Savetovalište za DPST

DOKUMENTI

Analize
Finansijski izveštaji
Politika kvaliteta
Obim akreditacija
ATS sertifikat
Opšti akti
Oglasi

Kategorije

O nama

Dosta toga je protutnjalo banatskom ravnicom, od prvog doktora medicine, prvog gradskog fizika, koji se bavio preventivnom zdravstvenom zaštitom, odnosno koji se bavio narodnim, javnim zdravljem, do visokoprofesionalne preventivne ustanove, Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin.

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak 7.00 - 19.00
Subota - Nedelja Zatvoreno