Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zdravlje za sve

Mart - mesec borbe protiv raka

Prevencija malignih tumora

admin

Vreme čitanja 9 minuta

Prema poslednjim procenama Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za istraživanje raka, obolevanje od malignih bolesti u svetu je poraslo na 19,3 miliona ljudi i registrovano je 9,9 miliona smrtnih slučajeva od svih lokalizacija malignih tumora u 2020. godini. Tokom života, jedan od pet muškaraca i jedna od šest žena će oboleti od raka, a jedan od osam muškaraca i jedna od jedanaest žena će umreti od nekog oblika maligne bolesti.

Međunarodni dan dece obolele od raka

Mеđunаrоdni dаn dеcе оbоlеlе оd rака – 15. fеbruаr 2021. gоdinе

admin

Vreme čitanja 3 minuta

Svеtsкi dаn dеcе оbоlеlе оd rака је ustаnоvljеn 2002. gоdinе оd strаnе Mеđunаrоdnе коnfеdеrаciје Udružеnjа rоditеljа dеcе оbоlеlе оd rака. Оd tаdа sе оbеlеžаvа u višе оd 100 zеmаljа širоm svеtа. U Srbiјi је оvај dаtum pоstао dео nаciоnаlnоg Kаlеndаrа јаvnоg zdrаvljа 2013. gоdinе, nа iniciјаtivu udružеnjа rоditеljа i uz pоdršкu Ministаrstvа zdrаvljа.

Bestplatni RT-PCR ili antigenski test

Besplatno testiranje za državljane RS koji se vraćaju u SR Nemačku

admin

Vreme čitanja 1 minut

Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 na sednici održanoj 28.12.2020. godine doneo je odluku da se od plaćanja naknade za antigensko ili RT-PCR testiranje na prisustvo SARS-Cov-2 virusa na lični zahtev izuzmu državljani Republike Srbije, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji ili deca ukoliko nisu državljani Republike Srbije koji imaju stalni ili privremeni boravak u SR Nemačkoj.

4. februar 2021. - Svetski dan borbe protiv raka

JA SAM - JEDAN OD VAS, JA HOĆU - ZAJEDNO!

admin

Vreme čitanja 8 minuta

Svetska zdravstvena organizacija sa Međunarodnim udruženjem za borbu protiv raka svakog 4. februara obeležava Svetski dan borbe protiv raka. Međunarodno udruženje za borbu protiv raka počelo je 2019. godine trogodišnju kampanju pod sloganom: „Ja sam, ja hoću” kojom se podseća da pojedinac i zajednica mogu da doprinesu smanjenju globalnog opterećenja malignim bolestima. Slogan ovogodišnje kampanje ima za cilj da nas podseti na moć zajednice i snagu timskog rada.

Zavod

Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu
Centar za mikrobiologiju
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

SAVETOVALIŠTA

Savetovalište za odvikavanje od pušenja
Savetovalište za pravilnu ishranu
Savetovalište za DPST

DOKUMENTI

Analize
Finansijski izveštaji
Politika kvaliteta
Obim akreditacija
ATS sertifikat
Opšti akti
Oglasi

Kategorije

O nama

Dosta toga je protutnjalo banatskom ravnicom, od prvog doktora medicine, prvog gradskog fizika, koji se bavio preventivnom zdravstvenom zaštitom, odnosno koji se bavio narodnim, javnim zdravljem, do visokoprofesionalne preventivne ustanove, Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin.

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak 7.00 - 19.00
Subota - Nedelja Zatvoreno