Službe za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

Načelnik Službe - Ana Dimitrić
U okviru službe obavljaju se:
 • pravni poslovi, a naročito: proučavanje pozitivnih propisa i učešće u organizovanju njihove primene, davanje pravnih tumačenja zakona, podzakonskih propisa i opštih akata i zakonitosti odluka organa u Zavodu, proučavanje predmeta u vezi sudskih sporova, sastavljanje ponuda i ugovora i sl.;
 • normativni poslovi;
 • zasnivanje i prestanak radnog odnosa i kadrovski poslovi;
 • poslovi zaštite na radu;
 • administrativni poslovi;
 • poslovi računovodstva;
 • finansijski poslovi;
 • poslovi obračuna zarada;
 • poslovi nabavki;
 • poslovi održavanja zgrade i instalacija;
 • poslovi telefonske centrale;
 • poslovi održavanja i popravke vozila;
 • poslovi prevoza;
 • poslovi grejanja;
 • poslovi održavanja higijene i vešeraja.