Savetovalište za pravilnu ishranu

Živi zdravo, hrani se pravilno

Savetovalište za ishranu otvoreno je u okviru Centra za higijenu i humanu ekologiju.

Cilj savetovališta je:
 • rad sa osobama koje žele promeniti svoje navike u ishrani i kroz prihvatanje saveta o ishrani i fizičkoj aktivnosti smanjiti rizik za nastanak bolesti kao i
 • pružanje medicinske nutritivne terapije patoloških stanja.

Danas je gojaznost najčešći poremećaj ishrane. Prekomerna telesna masa i gojaznost su glavni faktori rizika za niz hroničnih bolesti, uključujući dijabetes tip 2, kardiovaskularne bolesti i maligne bolesti.

Ključ za postizanje i održavanje zdrave telesne mase nisu kratkoročne promene u ishrani. Reč je o načinu života koji uključuje zdravu ishranu, redovnu fizičku aktivnost i balansiranje između broja kalorija koje konzumiramo sa brojem kalorija koje potrošimo.

Održavanje dobre kontrole telesne mase, doprinosi dobrom zdravlju.

Pregled se sastoji od:
 • • procene stanja uhranjenosti, procene prehrambenih navika, procene metaboličkih poremećaja (uvidom u laboratorijske analize), davanje smernica sa planom ishrane.
 • • praćenja postignutih efekata putem kontrolnih pregleda.
Preglede obavljaju:
 • dr Dubravka Popović, spec. higijene,
 • Dr Saša Petković, spec. higijene
Informacije i zakazivanje pregleda:
 • Tel: 023 566 345 lokal 126
 • e-mail: higijena1@zastitazdravlja.rs ; higijena2@zastitazdravlja.rs
 • ili lično u Centru za higijenu i humanu ekologiju Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin, dr Emila Gavrila 15, prvi sprat, soba br. 55 i 56.

Za zakazivanje pregleda nije potreban uput lekara druge specijalnosti.

Poželjno je doneti rezultate laboratorijskih analiza krvi i urina (kompletna krvna slika, biohemijski pregled krvi koji sadrži rezultate glikemije i lipidnog statusa), a ako postoji neki zdravstveni problem i prateću medicinsku dokumentaciju (prethodne lekarske izveštaje, otpusne liste i sl.).

Pregledi spadaju u vanstandardne usluge.

Cene specijalističkog pregleda:
 • prvi pregled - 1500 din.
 • kontrolni pregled - 400,00 din.