Промоција здравља у граду Зрењанину

24.11.2017. | 13:04 |

Радни састанак на тему Промоција здравља у локалној заједници, одржан је 24.11.2017. у Заводу за јавно здравље Зрењанин. Састанку су присуствовали чланови Савета за здравље града и представници здравствених установа са територије града, (Специјална болница за плућне болести”Др Васа Савић”, Дом здравља ”Др Бошко Вребалов”, Општа болница “Ђорђе Јоановић”, Апотека Зрењанин, Завод за јавно здравље Зрењанин) и секретар Црвеног крста Зрењанин.

На састанку је предложено да се одређени датуми из Календара здравља обележавају заједнички, а најављен је и наредни састанак на коме ће бити прецизирани датуми, као и активности које ће се спроводити у току 2018. године.