SANITARNI PREGLEDI

Sanitarni pregledi su regulisani važećim zakonskim propisima:

 1. Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl. glasnik RS broj 125/04) i
 2. Pravilnikom o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih, drugih lica i kliconoša (Sl glasnik RS broj 20/06).

Sanitarni pregledi su obavezni zdravstveni pregledi za određene kategorije zaposlenih lica koji mogu doprineti pojavi i širenju zaraze i ugroziti zdravlje većeg broja ljudi koji su korisnici njihovih proizvoda i usluga.

Sanitarnim pregledima podležu lica zaposlena na sledećim poslovima:

 • Javno snabdevanje stanovništva vodom za piće,
 • Proizvodnja, promet i usluživanje životnih namirnica,
 • Ishrana i nega u predškolskim ustanovama, ustanovama za kolektivni smeštaj dece i omladine i ustanovama socijalne zaštite za smeštaj lica određenih kategorija,
 • Zdravstveni pregledi, lečenje i nega bolesnika i poslovi održavanja higijene u zdravstvenim ustanovama na odeljenjima sa povećanim rizikom od zaraze,
 • Pružanje higijenske nege i ulepšavanja lica i tela i nemedicinske estetske intervencije (frizeri, berberi, maseri, manikiri, pedikiri, kozmetičari, depilacija, tetovaža, pirsing i sl.),
 • Proizvodnja lekova i kozmetičkih sredstava,
 • Lica koja u toku školovanja obavljaju praksu na gore navedenim poslovima.

Na napred navedenim poslovima ne mogu se zapošljavati i ne mogu obavljati delatnost ili obaveznu praksu lica obolela od određenih zaraznih bolesti, kao ni lica koja su nosioci određenih mikroorganizama i parazita.

Meru obaveznog sanitarnog pregleda, organizuju i sprovode instituti/zavodi za javno zdravlje na teritoriji za koju su osnovani, pod uslovima, u rokovima i na način koji je zakonom propisan. Za teritoriju Srednjebanatskog okruga nadležan je Zavod za javno zdravlje Zrenjanin. Sanitarni pregledi se obavljaju u Odseku za zarazne bolesti i sanitarni nadzor Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (prizemlje – levo). Potrebne informacije mogu se dobiti na telefone 023/534-336 i 023/566-345 – lokal 133. Rezultati sanitarnih pregleda upisuju se u sanitarnu knjižicu, koja je zakonom propisani obrazac (Obrazac broj DO-08/7).

Radne organizacije, ustanove, druga pravna lica i preduzetnici dužni su da obezbede vršenje obaveznih sanitarnih pregleda određenih kategorija svojih zaposlenih, da snose troškove tih pregleda, kao i da u poslovnim prostorijama objekata u kojima se obavlja delatnost čuvaju sanitarne knjižice kao dokaz o zdravstvenom stanju zaposlenih.

Zakonom propisanu meru obaveznog sanitarnog pregleda za određene kategorije zaposlenih lica, kontroliše Republička sanitarna inspekcija.

Sanitarni pregled se obavlja:

 • u Zavodu za javno zdravlje Zrenjanin u ulici dr Emila Gavrila broj 15 ili
 • u organizaciji naručioca na tertenu po dogovoru.

Usluge se vrše po zahtevu ili ugovoru.

Šta podrazumeva zdravstveni (sanitarni) pregled:

 • lekarski pregled na gnojna, gljivična i parazitarna oboljenja kože i vidljive sluzokože;
 • bakteriološki pregled brisa ždrela i nosa na Staphilococcus aureus koagulaza pozitivan;
 • bakteriološki pregled stolice na salmonele i šigele;
 • laboratorijski pregled stolice na crevne protozoe.

Šta je sve potrebno da bi se obavio zdravstveni (sanitarni) pregled:

 • uredno popunjana sanitarna knjižica sa fotografijom;
 • dokument sa fotografojim (lična karta, vozačka dozvola, pasoš);
 • uzorak stolice u predviđenoj ambalaži koju možete dobiti u Zavodu;
 • na pregled doći sa kratkim, urednim i čistim noktima na rukama. Nokti ne smeju biti prljavi, dugi, nalakirani i veštački.

Radno vreme
Obavljanje zdravstvenih pregleda i prijem materijala za laboratorijski pregled u Zavodu za javno zdravlje Zrenjanin vrši se svakim radnim danom od 7.00 do 9.30 i od 10.00 do 11.00 časova.
Izdavanje sanitarnih knjižica je od 12.00 do 14.00 časova.

Obavljanje zdravstvenih pregleda van Zavoda je po dogovoru.

Cenovnik Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA – DDD

Dezinfekcija: Podrazumeva uništavanje ili inaktiviranje određene vrste mikroorganizama u određenom stepenu njihovog razvoja. Poslovi dezinfekcije izvode se pod nadzorom lekara specijaliste epidemiologa, a sprovode ga viši sanitarni tehničari i sanitarni tehničar. Dezinfekciju vršimo na otvorenim površinama u objektima (stambene zgrade, fabrike, magacini, restorani, sportski objekti, škole, predškolske i zdravstvene ustanove) i na radnim površinama u fabrikama i objektima za pripremu hrane, prodajnim objektima i prevoznim sredstvima.

Dezinsekcija je suzbijanje i uništavanje štetnih insekata u objektima (zgrade, igrališta, deponije, fabrički krugovi, fabrike, magacini, restorani, sportski objekti, predškolske , školske i ustanove za smeštaj starih lica). Takođe vršimo usluge suzbijanja komaraca i krpelja na otvorenim površinama (parkovi, dvorišta, pijace, fabrički krugovi i td.).

Deratizacija: Podrazumeva suzbijanje i uništavanje štetnih glodara. Ovaj segment naših usluga sprovodi se pod nadzorom lekara specijaliste epidemiologa, a sprovode ga obučeni viši sanitarni tehničari, sanitarni tehničar. Deratizacija se sprovodi u objektima (stambene zgrade, fabrike, magacini, restorani, predškolske, školske i ustanove za smeštaj starih lica) kao i na svim otvorenim površinama.

Odeljenje za DDD poseduje sva potrebna rešenja od strane resornih ministarstava za obavljanje poslova iz oblasti DDD-a. Svi radnici ove službe su edukovani od strane nadležne kuće i svake godine primenjuje sve inovacije. Poslovi se obavljaju u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008. U radu primenjujemo sertifikovane, visoko kvalitetne preparate koji ne ugrožavaju zdravlje ljudi, životinja i životne sredine.

Cenovnik Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin