Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zdravlje za sve

admin

Vreme čitanja 17 minuta

Načelnik Centra za mikrobiologiju
dr Predrag Rudan
Telefon: 023/566-345 lokal 129
Fax: 023/560-156
e-mail: mikrobiologija@zastitazdravlja.rs

U Centru za mikrobiologiju funkcionišu tri odeljenja:

Laboratorijska dijagnostika u Centru za mikrobiologiju obavlja se po svim principima dobre laboratorijske prakse koja se osigurava primenom sistema menadžmenta kvalitetom. Laboratorija je sertifikovana po standardu SRPS ISO 9001:2015 i akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije po standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Odeljenje kliničke mikrobiologije

Delatnost Odeljenja za kliničku mikrobiologiju obuhvata:

 • Uzorkovanje humanih kliničkih uzoraka, izolaciju i identifikaciju patogenih i/ili uslovno patogenih bakterija, kao i ispitivanje njihove osetljivosti na antimikrobne lekove.
 • Uzorkovanje humanih kliničkih uzoraka i identifikaciju parazita (helminata i protozoa), njihovih jaja i cista.
 • Uzorkovanje humanih kliničkih uzoraka, utvrđivanje prisustva patogenih i uslovno patogenih gljiva kao i njihovu identifikaciju.
 • Sero-imunološku dijagnostiku oboljenja virusne, bakterijske i parazitarne etiologije.
 • RealLine PCR kvalitativne i kvantitativne analize.

Preanalitička faza u manipulaciji sa biološkim materijalom, sastoji se iz 4 koraka:

 1. Priprema pacijenta za ispitivanje
 2. Uzimanje materijala
 3. Transport materijala do laboratorije
 4. Pre-tretman uzoraka za analizu

Kliničko-mikrobiološka analiza radi se iz sledećih uzoraka: urin, feces, brisevi, krv, skarifikat kože i nokta, dlaka. U zavisnosti od toga šta se traži iz određenog biološkog materijala, zavisiće i način sakupljanja i čuvanje I transport uzorka pre donošenja u laboratoriju. Uzimanje biološkog materijala vrši se u ambulanti Centra za mikrobiologiju kao i u ambulantama Domova zdravlja na teritoriji Srednjebanatskog okruga.

Zakazivanje nije redovan postupak, a vrši se isključivo u vanrednim situacijama:

 • Nedostatak reagenasa, testova, podloga
 • Sakupljanje uzoraka kod metoda isptivanja radi boljeg iskorišćavanja testova, ili bolje interpretacije rezultata
 • Kvar na opremi

Radi pouzdanosti rezultata ispitivanja neophodno je da se strogo pridržavate smernica:

 1. Uzorkovati pre antibiotske terapije kad god je moguće, ako to nije moguće, potrebno je navesti primenjenu terapiju.
 2. Uzorke uzimati u optimalno vreme (npr jutarnji urin i sl.)
 3. Uzorkovati materijal sa mesta gde će se suspektni organizam najverovatnije naći.
 4. Izbegavati kontaminaciju uzoraka fiziološkom florom.
 5. Sprečiti ukrštenu kontaminaciju sa drugima uzorcima.
 6. Obezbediti dovoljnu količinu uzorka.
 7. Upražnjavati asepsu kod uzorkovanja svih uzoraka.
 8. Koristiti adekvatne posude i/ili transportne podloge.
 9. Pacijentu dati jasne instrukcije i objašnjenja o proceduri tj. medicinskoj meri usmeno i na način koji je razumljiv pacijentu, vodeći računa o njegovoj starosti, obrazovanju i emocionalnom stanju. Ako nadležni zdravstveni radnik proceni da pacijent, iz bilo kog razloga, ne razume dato obaveštenje, obaveštenje se može dati članu pacijentove uže porodice.
 10. Sva obaveštenja ističu se na oglasnoj tabli. Ukoliko pacijenti traže dodatna obaveštenja dobijaju ih lično od laboranta u prijemnoj ambulanti ili od lekara specijaliste mikrobiologije sa parazitologijom.

Uzimanje uzoraka krvi
Za analizu se koristi venska krv. Uzorak se uzima našte. Za uzimanje krvi se koriste vakutajner sistemi. Pre venepunkcije koža se dezinfikuje 70%-tnim alkoholom. Uzima se 3-5 ml krvi bez antikoagulansa. U laboratoriju može biti dostavljen i uzorak seruma. Transportuje se u vakutajneru u uspravnom položaju u ručnom frižideru +2 do +8o C što je pre moguće. Hilozan, hemoliziran ili kontaminiran uzorak nije pogodan za serološke analize. Radi utvrđivanja dinamike antitela potrebno je uzeti parni uzorak seruma u intervalu od 2-3 nedelje.

Uzimanje uzoraka urina
Prvi jutarnji urin koji se sakuplja nakon noćnog gladovanja je najkoncentrovaniji uzorak urina. Pri sakupljanju ove vrste uzorka, neophodna je odgovarajuća higijena pacijenta i sterilna posuda za uzorak.

Žene i devojčice

 1. Oprati predeo genitalija sapunom, ne dezinficijensom
 2. Isprati dobro tekućom vodom
 3. Ne brisati se
 4. Raširiti velike usne polnog organa (palcem i kažiprstom)
 5. Početi mokriti
 6. Prvi mlaz urina se ne uzima, već se bez prekidanja mokrenja uzme srednji mlaz
 7. 10 mL srednjeg mlaza u sterilnu urin čašu
 8. Dobro zatvoriti urin čašu
 9. Uzorak doneti u Zavod za javno zdravlje na bakteriološki pregled najkasnije u roku od 2 sata i predati na prijemni šalter

Muškarci i dečaci

 1. Svući kožicu sa glavića polnog organa
 2. Oprati glavić sapunom
 3. Isprati dobro tekućom vodom
 4. Ne brisati se
 5. Početi mokriti
 6. Prvi mlaz urina se ne uzima, već se bez prekidanja mokrenja uzme srednji mlaz
 7. 10 mL srednjeg mlaza u sterilnu urin čašu
 8. Dobro zatvoriti urin čašu
 9. Uzorak doneti u Zavod za javno zdravlje na bakteriološki pregled najkasnije u roku od 2 sata i predati na prijemni šalter

Kateterizovani pacijenti
Jedna uretralna kateterizacija: ne preporučuje se za rutinsko uzimanje uzoraka. Trajni uretralni kateter: uzorak se sakuplja na dvadeset cm od uretre, kroz zid katetera direktnom aspiracijom pomoću igle i šprica.

Urin iz kesice Koristi se kod male dece. Sterilna kesica se postavi na čistu površinu genitalija, a sakupljeni urin prebaci u sterilan kontejner.

Urin iz uretera
Parni uzorci urina dobijeni iz svakog uretera endoskopski.

Urin za dijagnozu prostatitisa
Inicijalno se uzima urin iz uretre (5-8mL), urin iz mokraćne bešike, eksprimat prostate i 2-3mL urina dobijenog nakon masaže prostate.

Napomena!!!
Ako ne možete u roku od dva sata predati uzorak mokraće na mikrobiološki pregled, stavite urin čašu u frižider sve do transporta.
Ako se traži pregled urina na Trichomonas vaginalis, uzima se prvi mlaz jutarnje mokraće i uzorak u laboratoriju dostaviti odmah (najduže u roku od 2 sata na temperaturi tela).
Postupak uzimanja uzorka urina za dokaz infekcije mikoplazmama, ureaplazmama i hlamidijama isti je kao i za standardnu bakteriološku i mikološku pretragu.

Uzimanje uzoraka fecesa
Bakteriološko ispitivanje: Uzorak fecesa na bakteriološko ispitivanje uzeti na početku bolesti (optimalno u prva 72 sata od početka), a pre početka antibiotske i antidijarealne terapije. Najbolji uzorak za bakteriološko ispitivanje je dijarealna stolica. Dovoljno je kašičicom čepa uzeti 1-2 g dijarealne stolice ili grumen veličine lešnika u slučaju formirane stolice. Birati sluzave, krvave i gnojave delove. Uzorak se uzima u sterilnu posudu sa navrtnjem. Transportuje se u posudi u kojoj je uzorkovan u roku od 2 sata. U slučaju prolongiranog transporta stolicu čuvati na temperaturi +2 do +8o C.

Za dokazivanje antigena Helicobacter pylori, treba dostaviti oko 2 grama u standardnoj zatvorenoj posudi za uzorkovanje. Pacijenti ne smeju uzimati antibiotike 4 nedelje niti smeju da uzimaju inhibitore protonske pume 2 nedelje pre testiranja, tj. uzorkovanja stolice.

Transportuje se u posudi u kojoj je uzorkovan u roku od 2 sata. U slučaju prolongiranog transporta stolicu čuvati na temperaturi +2 do +8o C.

Parazitološko ispitivanje: Najmanja količina stolice za parazitološki pregled treba da odgovara veličini lešnika. Stolica ne mora da bude sveža, ali ne sme biti starija od dva dana. Uzorak se ne sme inkubirati, već držati na hladnom. Kod ležećih pacijenata, uzorak se može sakupiti iz noćne posude i prebaciti u posudu sa navrtnjem (ne mora biti sterilna), a zatim predati na prijemni šalter. Za ispitivanje na crevne protozoe, uzorak stolice ne sme biti stariji od pola sata.
Stolica za dokazivanje toksina A i B Clostridium difficile : Uzorak se uzima u sterilnu posudu sa navrtnjem. Transportuje se u posudi u kojoj je uzorkovan u roku od 2 sata. U slučaju prolongiranog transporta stolicu čuvati na temperaturi +2 do +8o C.

Rektalni bris
Bris rektuma uzeti samo u slučajevima kada nije moguće dobiti uzorak stolice. Transportuje se uvučen nazad u zaštitni poklopac brisa u roku od 2 sata. U slučaju prolongiranog transporta stolicu čuvati na temperaturi +2 do +8o C.

Perianalni otisak
Selotejp traka zalepljena na predmetno mikroskopsko staklo može se dobiti na prijemnom šalteru Centra za mikrobiologiju. Pacijent pre uzimanja perianalnog otiska 24 časa ne sme prati perianalni predeo. Perianalni otisak se uzima rano ujutru nakon ustajanja. Lepljivu traku odlepiti sa predmetnog stakla, raširiti gluteuse i nalepiti traku preko perianalnih nabora uz blago pritiskanje. Traku zatim skinuti i nalepiti na predmetno staklo. Preporučuje se da se otisak uzima najmanje 3 dana uzastopno. Transportuje se na mikroskopskom staklu u roku 24 sata.

Uzorak sa konjuktive
Uzima se brisom (bez dodirivanja kože) ili kornealnim scrapingom (uzorkuje lekar). Ako nema dovoljno eksudata (konjuktiva je suva), pre uzorkovanja bris umočiti u sterilan fiziološki rastvor. Dobro obrisati spojnicu donjeg kapka i forniksa od spoljašnjeg prema unutrašnjem uglu oka. Ako treba uzeti bris konjuktive oba oka, za svako oko koristiti poseban bris i dostaviti u laboratoriju odvojeno. Transportuje se uvučen nazad u zaštitni poklopac brisa. Dostaviti na prijemni šalter unutar 2 sata. U slučaju prolongiranog transporta uzorak staviti u transportnu podlogu.

Bris spoljašnjeg uha
Očistiti površinu spoljašnjeg uha fiziološkim rastvorom. Odstraniti kruste. Pažljivo uzorkovati reprezentativno područje rotirajući bris. Transportuje se uvučen nazad u zaštitni poklopac brisa. U slučaju prolongiranog transporta uzorak staviti u transportnu podlogu.

Aspirat ili bris srednjeg uha
Uzorak uzeti samo u slučaju curenja uha ili nakon urađene timpanocenteze U protivnom se uzima nazofaringealni bris. Koristiti sterilnu posudu sa navojem ili bris u sterilnoj epruveti. Transportuje se uvučen nazad u zaštitni poklopac brisa ili u posudi u koju je uzorak uzet. Dostaviti na prijemni šalter unutar 2 sata. U slučaju prolongiranog transporta uzorak staviti u transportnu podlogu.

Genitalni uzorci - muškarci
Bris uretre može uzeti obučeni tehničar u Centru za mikrobiologiju. Pacijent ne sme da mokri najmanje 2 sata pre uzimanja uzorka. Eksprimat prostate (ne uzima se u Zavodu) se dobija masažom prostate kroz rektum. Ne preporučuje se u toku akutnog prostatitisa.

Ejakulat se sakuplja u sterilnu čašu sa poklopcem. Dostaviti na prijemni šalter najkasnije 2 sata nakon uzimanja. Ejakulat nije mikrobiološki optimalan uzorak za dijagnozu prostatitisa. Za dokazivanje trihomonijaze, uzorak ejakulata dostaviti na temperaturi tela (u džepu uz telo ili u pokretnom termostatu).

Genitalni uzorci - žene
Bris cerviksa: Bris cerviksa se uzima pri ginekološkom pregledu. Bris se transportuje uvučen nazad u zaštitni poklopac brisa. Pri sumnji na Neisseriu gonorrhoae brisom ostiuma cerviksa inokulisati GC agar pri samom uzorkovanju, a ako to nije moguće, za transport koristiti ugljeni Amies transportni medijum.

Uzorak cervikalnog brisa na Humani Papiloma virus (HPV) se uzima intracervikalnom četkicom ili rajonskim brisom.

Bris vagine se uzima pri ginekološkom pregledu. Bris se transportuje uvučen nazad u zaštitni poklopac brisa. Za specifičnu dijagnozu BV, potebno je uzeti posebno suvi bris vagine, a posebno sekret.

Procedura za uzimanje uzoraka za kultivisanje Streptococcus grupe B (S. agalactiae: GBS): Vreme uzimanja je između 35. i 37. nedelje trudnoće. Uzima se bez spekuluma bris vagine i bris rektuma. Uzima se jednim brisom. Bris se stavljaju u transportni medium. Neuspeh je moguć ako je trudnica uzimala antibiotike ili ispirala vaginu higijenskim sredstvima pre uzorkovanja.

Genitalni uzorci na Chlamidiu trachomatis
Muškarci ne smeju mokriti 2 sata pre uzimanja uzorka. Uzorak se uzima u Centru za mikrobiologiju ili kod urologa. Ženama briseve uzimaju lekari ginekolozi. Uzima se intracervikalnom četkicom ili rayon-skim brisom.

Bris grla
Ujutru pre pranja zuba, uzorkovati sterilnim brisom uz pomoć špatule kojom treba lagano potisnuti jezik. Laganim rotiranjem brisa uzorkovati samo sa zadnjeg zida ždrela, između i oko tonzila. Izbegavati usnu duplju, zube i dr. Bris se transportuje uvučen nazad u zaštitni poklopac brisa u roku od 2 sata od uzorkovanja. U slučaju prolongiranog transporta uzorak staviti u frižider na 2-8C.

Bris nosa
Rotirati štapić sterilnog brisa brišući unutrašnji kožni nabor prvo jedne, a potom istim brisom i druge nozdrve. Bris se transportuje uvučen nazad u zaštitni poklopac. Transportuje se u posudi u kojoj je uzorkovan u roku od 2 sata. U slučaju prolongiranog transporta stolicu čuvati na temperaturi +2 do +8o C.

Bris nazofarinksa
Tankim sterilnim vatenim štapićem lagano ući u nazofarinks prateći smer nosnog hodnika. Lagano rotirajuću štapić pustiti da se bris natopi sekretom. Bris se uzima iz obe nozdrve. Transportuje se uvučen nazad u zaštitni poklopac brisa najkasnije u roku od 2 sata od uzorkovanja. Bris uzima specijalista ORL.

Sputum
Pre davanja sputuma, pacijent treba da ispere usta vodom. Objasniti pacijentu da iskašlje. Najbolje dijagnostičke rezultate daje prvi jutarnji iskašljaj zbog nakupljenog sekreta u toku noći. Kada god je moguće, poželjno je nadzirati davanje uzorka. 5-10 mL uzorka daje se direktno u sterilnu posuda sa zavrtnjem.

Indukovani sputum - iskašljavanje se indukuje inhalacijom 25 mL 3-10%-tnog sterilnog NaCl uz pomoć ultrazvučnog inhalatora u trajanju oko 20 minuta. Tokom inhaliranja na svakih 5 minuta, bolesnik iskašlje u sterilnu posudu, koju treba transportovati u roku od 2 sata. Napomena :Smatrati sputum potencijalno kontaminiranim Mycobacterium tuberculosis.

Koža i nokti
Skarifikacija na dermatofite: Očistiti 70% alkoholom i uzeti uzorak sa granice aktivnog kožnog procesa direktno u sterilnu Petri šolju. Transportovati u posudi u koju je uzorak uzet. Pre uzorkovanja pacijent promenu na koži i noktima ne sme tretirati nikakvim preparatima najmanje tri dana.

Dlaka
Dlaka se uzima za pregled čupanjem iz korena pomoću laboratorijskih makazica (pregled na dermatofite). Stavlja se u sterilnu posudu sa poklopcem. Transportovati u posudi u koju je uzeta.

Kožne promene, površinske rane (celulitis, opekotine)
Pre uzimanja brisa, područje isprati sterilnim fiziološkim rastvorom i odstraniti kruste. Uzorkovati sa ruba lezije prema zdravom tkivu. Bris centra rane ima najmanju dijagnostičku vrednost. Transportovati u sterilnoj epruveti unutar 2 sata. U slučaju prolongiranog transporta stolicu čuvati na temperaturi +2 do +8o C.

Rane (duboke)
Sakuplja se sa sterilnom iglom i špricem iz koje su ranije izbačeni mehurići vazduha. Održati anaerobne uslove transportovanjem u transportnoj podlozi ili u špricu kojim je uzet što je pre moguće. Brisevi ne treba da se koriste, jer ograničavaju uzimanje materijala i nisu pogodni za anaerobni transport. Transportuje se u špricu u roku od 2 sata. U slučaju prolongiranog transporta uzorak čuvati na temperaturi +2 do +8o C.

Vrsta analize Vreme izveštavanja
Urinokultura – određivanje broja bakterija u 1 ml urina, identifikacija uzročnika i određivanje osetljivosti na antimikrobne lekove 1 - 3 radna dana
Urinokultura – Ispitivanje na prisustvo Candida spp. 3 radna dana
Urin – Ispitivanje na Trichomonas 1 - 2 radna dana
Koprokultura – identifikacija vrsta: Salmonella, Shigella, Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica,Escherichia coli O157 2 – 5 radnih dana
Koprokultura – Ispitivanje na prisustvo Candida spp. 2 - 3 radna dana
Feces na parazitološko ispitivanje – ispitivanje na protozoe 1 - 2 radna dana
Feces na parazitološko ispitivanje – jaja crevnih helminata 1 - 2 radna dana
Feces – detekcija antigena Helicobacter pylori 2 sata - 1 radni dan
Bris nosa i grla na bakteriološko ispitivanje (identifikacija uzročnika i određivanje osetljivosti na antimikrobne lekove) 1 - 3 radna dana
Bris nosa i grla na prisustvo Candida spp. 2 - 3 radna dana
Bris jezika, tonzila, oka, uha, kože, rane, cerviksa, vagine, vulve, uretre, ejakulat, eksprimat prostate, punktat, gnoj, eksudat, sputum... na bakteriološko ispitivanje (identifikacija uzročnika i određivanje osetljivosti na antimikrobne lekove) 3 - 5 radnih dana
Otkrivanje DNK Chlamydia trachomatis iz brisa uretre, cervixa 5 radnih dana
Određivanje prisustva DNK Humanog Papiloma virusa visokog kancerogenog rizika iz brisa uretre i cervixa 5 radnih dana
Identifikacija i određivanje rezistencije na antimikrobne lekove za Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum iz brisa uretre, cervikalnog brisa, urina i ejakulata 2 - 3 radna dana
Ispitivanje skarifikata kože, nokta na dermatofite (nativan mikroskopski pregled i kulturelno ispitivanje) nativan pregled: 1 radni dan
kultura: 20 radnih dana
Ispitivanje dlake na dermatofite (nativan mikroskopski pregled i kulturelno ispitivanje) nativan pregled: 1 radni dan
kultura: 20 radnih dana
Ispitivanje stolice na Clostridium difficile toxin AB 1 - 2 radna dana
Antitela klase IgM na Coxsackie B virus 1 - 7 radnih dana
Antitela klase IgG na Coxsackie B virus 1 - 7 radnih dana
Antitela klase IgM na Adeno viruss 1 - 7 radnih dana
Antitela klase IgG na Adeno virus 1 - 7 radnih dana
Antitela klase IgM na Toxoplasma gondii 1 - 3 radna dana
Antitela klase IgG na Toxoplasma gondii 1 - 3 radna dana
Antitela klase IgM na Chlamydia trachomatis 1 - 7 radnih dana
Antitela klase IgG na Chlamydia trachomatis 1 - 7 radnih dana
Antitela klase IgM na Borrelia burgdorferi 1 - 3 radna dana
Antitela klase IgG na Borrelia burgdorferi 1 - 3 radna dana
Antitela klase IgM na Citomegalovirus 1 - 7 radnih dana
Antitela klase IgG na Citomegalovirus 1 - 7 radnih dana
Antitela klase IgM na Herpes simplex virus tip-1 1 - 7 radnih dana
Antitela klase IgG na Herpes simplex virus tip-1 1 - 7 radnih dana
Antitela klase IgM na Herpes simplex virus tip-2 1 - 7 radnih dana
Antitela klase IgG na Herpes simplex virus tip-2 1 - 7 radnih dana
Antitela klase IgM na Rubella virus 1 - 3 radna dana
Antitela klase IgG na Rubella virus 1 - 3 radna dana
Antitela klase IgM na hepatitis A virus 1 - 3 radna dana
Antitela klase IgM na Epstein Barr virus 1 - 3 radna dana
Antitela klase IgG na Helicobacter pylori 1 - 7 radnih dana
Antitela klase IgA na Helicobacter pylori 1 - 7 radnih dana
Antitela klase IgM na Parvovirus B19 1 - 7 radnih dana
Antitela klase IgG na Parvovirus B19 1 - 7 radnih dana
Ukupna antitela na Treponema pallidum 1 - 7 radnih dana
Antitela na HIV-virus humane imunodeficijencije (otkrivanje anti-HIV-1 i anti-HIV-2 ukupnih antitela i HIV-1 p24 antigena u humanom serumu) 1 - 7 radnih dana
Detekcija antitela na hepatitis C virus 1 - 7 radnih dana
Dijagnostika hepatitisa B: -HBs antigen 1 - 7 radnih dana
Dijagnostika hepatitisa B: -anti HBcor ukupna antitela 1 - 7 radnih dana
Antitela IgG klase Morbilli virus 1 - 7 radnih dana
Antitela IgG klase na hepatitis B virus-anti HBs At 1 - 7 radnih dana
Antitela IgG klase Coxiella burnetii faza II 1 - 10 radnih dana
Antitela IgM klase Coxiella burnetii faza II 1 - 10 radnih dana
Antitela IgG klase Coxiella burnetii faza I 1 - 10 radnih dana

Odeljenje sanitarne mikrobiologije

 • Bakteriološke analize voda za piće
 • Bakteriološke analize mineralnih,izvorskih i stonih voda
 • Bakteriološke analize površinskih i otpadnih voda
 • Bakteriološke analize bazenskih voda
 • Bakteriološke analize životnih namirnica, sirovina za njihovu proizvodnju
 • Bakteriološke analize predmeta opšte upotrebe (kozmetičkih sredstava, ambalaže,…)
 • Mikrobiološka analiza briseva ruku i briseva radnih površina (kao pokazatelјa sanitarno-hiijenskog stanja)
 • Uzoraka vazduha radi određivanja zagađujućih materija u vazduhu (eksponirane ploče)
 • Bakteriološka analiza tečnosti za hemodijalizu
 • Bakteriološka analiza prečišćenih voda (iz fabrika lekova) po farmakopeji
 • Inkubacija i očitavanje bioloških kontrola sterilizacije u autoklavu
 • Rad odeljenja je blisko povezan sa radom Centra za higijenu i humanu ekologiju.

Akreditovane su sledeće metode koje se primenjuju:

 1. Uzorci sa površina u zoni proizvodnje hrane i rukovanja hranom.Mikrobiologija lanca hrane – Horizontalna metoda za otkrivanje i odredjivanje broja Enterobacteriaceae – Deo 2: Tehnika brojanja kolonija SRPS EN ISO 21528-2:2017
 2. Uzorci sa površina u zoni proizvodnje hrane i rukovanja hranom. Mikrobiologija lanca hrane – Horizontalna metoda za odredjivanje broja mikroorganizama – Deo 1: Brojanje kolonija na 30°C tehnikom nalivanja ploče SRPS EN ISO 4833-1:2014
 3. Mikrobiologija lanca hrane za životinje-Horizontalna metoda za otkrivanje i određivanje broja Listeria monocytogenes i Listeria spp-Deo 2: Metoda odredjivanja broja SRPS EN ISO 11290-2
 4. Mikrobiologija lanca hrane - Horizontalna metoda za otkrivanje i određivanje broja Enterobacteriaceae-Deo 2: Tehnika brojanja kolonija SRPS ISO 21528-2:2017
 5. Mikrobiologija lanca hrane-Horizontalna metoda za otkrivanje, određivanje broja i serotipizaciju Salmonella - Deo 1: Otkrivanje Salmonella spp SRPS EN ISO 6579-1:2017
 6. Mikrobiologija hrane i hrane za životinje-Horizontalna metoda za određivanje broja suspektnog Bacillus cereus-Tehnika brojanja kolonija na 30ºC SRPS EN ISO 7932:2009
 7. Mikrobiologija hrane i hrane za životinje- Horizontalna metoda za otkrivanje i određivanje broja koagulaza pozitivnih stafilokoka ( Staphylococcus aureus i druge vrste ) – Deo 1 : Tehnika upotrebom agara po Berd – Parkeru SRPS EN ISO 6888-1 : 2009
 8. Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za otkrivanje i određivanje broja kvasaca i plesni – Deo 1 : Tehnika brojanja kolonija u proizvodima sa aktivnošću vode većom od 0,95 SRPS EN ISO 21527-1 : 2011
 9. Kvalitet vode — Određivanje broja kulturabilnih mikroorganizama —Brojanje kolonija zasejavanjem u podlogu hranljivi agar SRPS EN ISO 6222:2010 u vodi za piće
 10. Kvalitet vode-Određivanje broja E.coli SRPS EN ISO 9308-1:2017/ A1:2017 u vodi za piće, bazenskim vodama, prirodnim izvorskim,stonim I mineralnim vodama
 11. Kvalitet vode-Određivanje broja koliformnih bakterija SRPS EN ISO 9308-1:2017/ A1:2017 u vodi za piće, bazenskim vodama, prirodnim izvorskim,stonim I mineralnim vodama
 12. Kvalitet vode — Otkrivanje i određivanje broja crevnih enterokoka — Deo 2: Metoda membranske filtracije SRPS EN ISO 7899-2:2010 u vodi za piće
 13. Kvalitet vode — Otkrivanje i određivanje broja Pseudomonas aeruginosa — Metoda membranske filtracije SRPS EN ISO 16266:2010 u vodi za piće
 14. Kvalitet vode — Otkrivanje i određivanje broja spora sulfitno-redukujućih anaeroba (klostridija) — Deo 2: Metoda membranske filtracije SRPS EN ISO 26461-2:2009 u vodi za piće
 15. Квалитет воде — Пребројавање Escherichia coli и колиформних бактерија — Део 2: Метода највероватнијег броја SRPS EN ISO 9308-2:2015 u površinskim I otpadnim vodama
 16. Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (na agaru posle inkubacije od 48h na 37ᵒC) (Priručnik 1) – metoda 1.1) u vodi za piće, prirodnim izvorskim,stonim I mineralnim vodama
 17. Ukupan broj koliformnih bakterija određen kao najverovatniji broj Priručnik 1) – metoda MPN 1.2 u vodi za piće
 18. Koliformne bakterije fekalnog porekla Priručnik 1) – metoda MPN 2.2 u vodi za piće
 19. Streptokoke fekalnog porekla Priručnik 1) – metoda MPN 3.1.1 u vodi za piće
 20. Proteus vrste Priručnik 1) – metoda 4.1 u vodi za piće
 21. Sulfitoredukujuće klostridije Priručnik 1) – metoda MPN 5.1 u vodi za piće,prirodnim izvorskim,stonim I mineralnim vodama
 22. Pseudomonas aeruginosa Priručnik 1) – metoda MPN 6.1.1 u vodi za piće Poreklo metoda 16-22: Priručnik 1)- Voda za piće,standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti; Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, BGD 1990.

Pored navedenih akreditovanih metoda u laboratoriji se primenjuje i niz drugih metoda po ISO standardima ili po drugoj relevantnoj literaturi:

 • Zakon o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe Sl. glasnik RS 2011/92.
 • Pravilnik o metodama za odredjivanje pH vrednosti i količine toksičnih metala i nemetala u sredstvima za održavanje lične higijene, negu i ulepšavanje lica i tela i za utvrdjivanje mikrobiološke ispravnosti tih sredstava Sl. list SFRJ br. 46/83.
 • Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavaljati u promet Sl. list SFRJ br. 26/83.

Odeljenje za izradu podloga

Odeljenje za izradu podloga obuhvata:

 1. Pripremu hranljivih podloga i reagenasa;
 2. Sterilizacija laboratorijskog posuđa i pribora;
 3. Prikupljanje i sterilizacija infektivnog otpada.
  • None
  • None

COVID-19 testiranje

RT-PCR testiranje
Ponedeljak-Subota od 7.30 do 8.30
Brzi Ag test
Ponedeljak-Subota od 8.30 do 9.00
Dokazivanje IgG antitela ELISA
Ponedeljak-Petak od 10.00 do 11.30

Sanitarni pregledi

Pregledi i prijem materijala
Ponedeljak-Petak od 7.00 do 11.00

Izdavanje sanitarnih knjižica
Ponedeljak-Petak od 12.00 do 14.00

Za pregled je potrebno:
1. Sanitarna knjižica
2. Fotografija (obavezna)
3. Materijal za pregled (stolica u zavisnosti od radnog mesta)

Zavod

Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu
Centar za mikrobiologiju
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

SAVETOVALIŠTA

Savetovalište za odvikavanje od pušenja
Savetovalište za pravilnu ishranu
Savetovalište za DPST

DOKUMENTI

Analize
Javne nabavke
Finansijski izveštaji
Politika kvaliteta
Obim akreditacija
ATS sertifikat
Opšti akti
Oglasi

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak 7.00 - 19.00
Subota - Nedelja Zatvoreno