Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zdravlje za sve

admin

Vreme čitanja 2 minuta

Načelnik Centra za higijenu i humanu ekologiju
dr Dubravka Popović
Telefon: 023/566-345 lokal 126
Fax: 023/560-156
e-mail: higijena1@zastitazdravlja.rs

Osnovni cilj delatnosti Centra za higijenu i humanu ekologiju je unapređenje i zaštita zdravlja stanovništva od štetnog delovanja različitih faktora (hemijskih, fizičkih, mikrobioloških) koji deluju putem različitih medija u okolini (voda, hrana, vazduh, buka…).

Centar za higijenu i humanu ekologiju se sastoji iz dve organizacione jedinice:

 • ODELjENjE HIGIJENE vrši:
  • planiranje i organizovanje uzorkovanja,
  • prijem uzoraka hrane, vode za piće, površinskih i otpadnih voda, voda iz objekata za rekreaciju, predmeta opšte upotrebe, briseva kao pokazatelja sanitarno-higijenskog stanja,
  • merenje nivoa komunalne buke,
  • izdavanje stručnih mišljenja u pogledu zdravstvene ispravnosti i/ili kvaliteta analiziranih uzoraka
  • izdavanje stručnih mišljenja o energetskoj vrednosti i hranljivom sastavu obroka iz restorana i objekata društvene ishrane (bolnice, predškolske ustanove, škole, gerontološki centri, restorani)
  • individualni rad u savetovalištu za ishranu
  • evaluacija rezultata ispitivanja parametara životne sredine, procena uticaja činilaca životne sredine na zdravlje ljudi i predlaganje mera zaštite
  • učešće u realizaciji Programa od opšteg interesa Ministarstva zdravlja
  • učešće u Programima iz oblasti javnog zdravlja za teritoriju Vojvodine
  • prikupljanje podataka i izveštavanje prema referentnim ustanovama IZJZ „Milan Jovanović Batut“ i IZJZ Vojvodine
  • sanitarno higijenski nadzor nad javnim vodnim objektima u okviru nadležnosti Zavoda
  • nadzor nad sanitarno higijenskim uslovima objekata od šireg higijensko-epidemiološkog značaja (školskih, predškolskih i zdravstvenih ustanova)
  • izrada periodičnih izveštaja o rezultatima analiza i izveštavanje nadležnih ustanova,
  • učešće u radu komisija za intrahospitalne infekcije
  • kontinuirana saradnja sa predstavnicima lokalne samouprave, inspekcijskim službama, školama, fakultetima
  • edukacija putem predavanja,
  • saradnja sa sredstvima javnog informisanja.
 • ODELjENjE HEMIJSKE LABORATORIJE – vrši ispitivanja iz oblasti sanitarne hemije i ekotoksikologije Hemijska laboratorija je akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2016, pod akreditacionim brojem 01-119. Kompletan obim akreditacije dostupan je na ovde.
  Hemijska laboratorija poseduje ovlašćenja:
  • od strane Ministarstva zdravlja br: 530-01-269/18/95-04 za laboratorijska ispitivanja namirnica i predmeta opšte upotrebe
  • dozvolu za merenje kvaliteta vazduha br.353-01-01909/12016-17 od 31.01.2018. godine od strane Ministarstva zaštite životne sredine
  • rešenje br. 325-00-1067/2018-07 , 12.11.2018., od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za mikrobiološka i fizička, hemijska i senzorska ispitivanja površinskih voda, otpadnih voda i uzorkovanje površinske vode.
  • Rešenje br. 353-01-00568/2016-16 od 23.03.2017. Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine o ispunjavanju uslova za merenje buke u životnoj sredini
  • Rešenje br. 500-01-00276/2012-02 Ministarstva zdravlja o ispunjavanju uslova za analizu krvi radi utvrđivanja sadržaja alkohola
  • None
  • None

COVID-19 testiranje

RT-PCR testiranje
Ponedeljak-Subota od 7.30 do 8.30
Brzi Ag test
Ponedeljak-Subota od 8.30 do 9.00
Dokazivanje IgG antitela ELISA
Ponedeljak-Petak od 10.00 do 11.30

Sanitarni pregledi

Pregledi i prijem materijala
Ponedeljak-Petak od 7.00 do 11.00

Izdavanje sanitarnih knjižica
Ponedeljak-Petak od 12.00 do 14.00

Za pregled je potrebno:
1. Sanitarna knjižica
2. Fotografija (obavezna)
3. Materijal za pregled (stolica u zavisnosti od radnog mesta)

Zavod

Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu
Centar za mikrobiologiju
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

SAVETOVALIŠTA

Savetovalište za odvikavanje od pušenja
Savetovalište za pravilnu ishranu
Savetovalište za DPST

DOKUMENTI

Analize
Javne nabavke
Finansijski izveštaji
Politika kvaliteta
Obim akreditacija
ATS sertifikat
Opšti akti
Oglasi

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak 7.00 - 19.00
Subota - Nedelja Zatvoreno