Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zdravlje za sve

admin

Vreme čitanja 3 minuta

Načelnik Centra za kontrolu i prevenciju bolesti
dr Radivoj Filipov
Telefon: 023/566-345 lokal
Fax: 023/560-156
e-mail: epidemiologija2@zastitazdravlja.rs

Osnovna delatnost Centra za kontrolu i prevenciju bolesti je epidemiološki nadzor nad zaraznim i najznačajnijim nezaraznim bolestima, nadzor nad sprovođenjem imunizacije, epidemiološko ispitivanje i prevencija bolesti, zdravstvenovaspitni rad, zdravstveni nadzor i sanitarni pregledi određenih kategorija lica.

Delatnost Centra je definisana Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju i drugim zakonskim aktima, a obavlja se u okviru 3 odseka:

 1. ODSEK ZA ZARAZNE BOLESTI I SANITARNI NADZOR
  Sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti u okviru kojih se sprovode sledeće aktivnosti:
  • Prikupljanje i obrada prijava akutnih zaraznih bolesti uz praćenje i analizu epidemiološke situacije na području Srednjebanatskog okruga;
  • Epidemiološko ispitivanje pri pojavi pojedinačnih slučajeva određenih zaraznih bolesti i pri epidemijskoj pojavi svih zaraznih bolesti;
  • Preduzimanje mera za sprečavanje, rano otkrivanje, suzbijanje i gašenje epidemija zaraznih bolesti, kao i za otklanjanje štetnih posledica na zdravlje prouzrokovanih elementarnim i drugim pojavama i nesrećama;
  • Praćenje, analiza i aktivan epidemiološki nadzor u cilju smanjenja, eliminacije i eradikacije pojedinih zaraznih bolesti;
  • Epidemiološki nadzor nad bolničkim infekcijama;
  • Epidemiološki nadzor nad licima koja dolaze iz endemskih žarišta određenih zaraznih bolesti;
  • Sanitarni pregledi određenih kategorija lica;
  • Zdravstveno vaspitni rad sa stanovništvom i klijentima;
  Obavezna imunizacija, seropfofilaksa i hemioprofilaksa:
  • Distribucija vakcina na području Srednjebanatskog okruga i stručna pomoć domovima zdravlja u organizovanju i vršenju obaveznih imunizacija, sero i hemioprofilakse;
  • Praćenje izvođenja imunizacije, davanje uputstava i mišljenja i učešće u dopunskim imunizacionim aktivnostima;
  • Praćenje uzgrednih pojava posle imunizacije;
  • Evaluacija sprovedenih obaveznih imunizacija za područje Srednjebanatskog okruga;
  • Sprovođenje vakcinacije protiv hepatitisa B određenih kategorija lica predviđenih zakonom i postekspoziciona zaštita protiv hepatitisa B profesionalno eksponiranih lica;
  • Pružanje antirabične zaštite licima ozleđenim od životinja;
  • Vakcinacija putnika u međunarodnom saobraćaju protiv određenih bolesti;
 2. ODSEK ZA MASOVNE NEZARAZNE BOLESTI I BOLNIČKE INFEKCIJE
  Odsek za hronične nezarazne bolesti prati epidemiološku situaciju vodećih nezaraznih bolesti na području Srednjebnatskog okruga. Delatnost odseka se ostvaruje kroz prikupljanje prijava i odajava obolelih od malignih bolesti, akutnog koronarnog sindroma i šećerne bolesti, evidentiranja u bazi podataka i periodične analize pristiglih podataka.
  U cilju praćenja najznačajnijih masovnih nezaraznih bolesti formirana su tri okružna registra:
  • Registar za rak;
  • Registar za AKS;
  • Registar za dijabet.
 3. ODSEK ZA IMUNIZACIJU I NADZOR NAD VAKCINAMA PREVENTABILNIM BOLESTIMA I DDD
  Obavlja poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama i prema zahtevima klijenata. U slučaju pojave epidemija i elementarnih nepogoda, učestvuje u sanaciji nastale situacije.
  DDD služba Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin pruža usluge:
  • DEZINFEKCIJE - uništavanje ili inaktiviranje određene vrste mikroorganizama,
  • DEZINSEKCIJE - suzbijanje i uništavanje štetnih insekata i
  • DERATIZACIJE - suzbijanje i uništavanje štetnih glodara.
  Usluge pružaju edukovani radnici ove službe, a Odeljenje za DDD poseduje sva potrebna rešenja od strane resornih ministarstava za obavljanje poslova iz DDD oblasti. U radu primenjujemo sertifikovane, visoko kvalitetne preparate koji ne ugrožavaju zdravlje ljudi, životinja i životne sredine.
  • None
  • None

COVID-19 testiranje

RT-PCR testiranje
Ponedeljak-Subota od 7.30 do 8.30
Brzi Ag test
Ponedeljak-Subota od 8.30 do 9.00
Dokazivanje IgG antitela ELISA
Ponedeljak-Petak od 10.00 do 11.30

Sanitarni pregledi

Pregledi i prijem materijala
Ponedeljak-Petak od 7.00 do 11.00

Izdavanje sanitarnih knjižica
Ponedeljak-Petak od 12.00 do 14.00

Za pregled je potrebno:
1. Sanitarna knjižica
2. Fotografija (obavezna)
3. Materijal za pregled (stolica u zavisnosti od radnog mesta)

Zavod

Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu
Centar za mikrobiologiju
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

SAVETOVALIŠTA

Savetovalište za odvikavanje od pušenja
Savetovalište za pravilnu ishranu
Savetovalište za DPST

DOKUMENTI

Analize
Javne nabavke
Finansijski izveštaji
Politika kvaliteta
Obim akreditacija
ATS sertifikat
Opšti akti
Oglasi

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak 7.00 - 19.00
Subota - Nedelja Zatvoreno