Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu

Načelnik Centra - dr Jelena Mojsin
Zavod za javno zdravlje kao stručno metodološka ustanova obavlja koordinativnu i plansku delatnost u oblasti promocije zdravlja, organizacije zdravstvene službe i biostatistike za područje Srednjebanatskog okruga.

Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zašite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu:
 • prati, istražuje i analizira zdravstveno stanje i zdravstvenu kulturu stanovništva i organizuje zdravstveno vaspitnu delatnost,
 • koordinira program zdravstvenog vaspitanja u zajednici,
 • sprovodi stručno metodološki rad na osposobljavanju zajednice i njenih struktura za aktivnu ulogu u planiranju i realizaciji zdravstveno-vaspitnog rada,
 • organizuje i realizuje programe zdravstvenog informisanja stanovništva sa sredstvima mas-medija,
 • istražuje i prati efekte zdravstvenog vaspitanja na zdravlje i kvalitet života i učestvuje u istraživačkim projektima i izradi stručno metodoloških uputstava, zdravstveno vaspitnih sredstava i drugih stručnih materijala,
 • aktivno učestvuje u obeležavanju važnih datuma iz Kalendara zdravlja, uključujući i nacionalne kampanje,
 • planira i organizuje rad zdravstvene službe,
 • prati i analizira zdravstveno stanje stanovništva na području,
 • prati efikasnost, efektivnost i kvalitet zdravstvene zaštite,
 • obradom zdravstveno statističkog materijala iz zdravstvenih ustanova sa područja Okruga pruža osnovni izvor podataka za sve aktivnosti vezane za praćenje zdravstvenog stanja stanovništva,kao i planiranje, programiranje i organizaciju zdravstvene zaštite.
Centar je podeljen na tri Odseka:
 1. Odsek za promociju zdravlja
 2. Odsek za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite
 3. Odsek za biostatistiku i informatiku u zdravstvu