Centar za mikrobiologiju

Načelnik Centra - dr Predrag Rudan
Centar za mikrobiologiju se sastoji iz dva Odeljenja:
 1. ODELJENJE KLINIČKE MIKROBIOLOGIJE
  U odeljenju kliničke mikrobiologije obavljaju se ispitivanja iz oblasti bakteriologije, serologije i parazitologije sa mikologijom.
 2. ODELJENJE SANITARNE MIKROBIOLOGIJE
  Odeljenje sanitarne mikrobiologije obavlja:
  • mikrobiološko ispitivanje voda (voda za piće,vodovodska i bunarska voda,flaširana voda,bazenska voda, površinska,otpadna i podzemna voda)
  • mikrobiološko ispitivanje životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (sredstva za održavanje lične higijene i ulepšavanje lica i tela, duvanske prerađevine i pribor za jednokratnu upotrebu za jelo i piće)
  • kontrolu briseva na bakteriološku čistoću sa ruku zaposlenih koji dolaze u kontakt sa hranom, predmeta (instrumenata, posuđa, pribora) i radnih površina
  • obezbeđuje potrebne hranljive mikrobiološke podloge za kultivaciju bolesničkog materijala, kao i hranljive podloge za rad u sanitarnoj mikrobiologiji
  • obezbeđuje potrebno sterilno posuđe i druge materijale
  • prati sve parametre sistema kvaliteta u mikrobiološkoj laboratoriji
  • kontroliše sterilnost i fertilnost hranljivih mikrobioloških podloga
  • biološku i hemijsku kontrolu suve sterilizacije i sterilizacije u autoklavu