Centar za kontrolu i prevenciju bolesti

Načelnik Centra - dr Radivoj Filipov

Osnovna delatnost Centra za kontrolu i prevenciju bolesti je epidemiološki nadzor nad zaraznim i najznačajnijim nezaraznim bolestima, nadzor nad sprovođenjem imunizacije, epidemiološko ispitivanje i prevencija bolesti, zdravstvenovaspitni rad, zdravstveni nadzor i sanitarni pregledi određenih kategorija lica. Delatnost Centra je definisana Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju i drugim zakonskim aktima, a obavlja se u okviru 3 odseka:

 1. ODSEK ZA ZARAZNE BOLESTI I SANITARNI NADZOR
  • Sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti u okviru kojih se sprovode sledeće aktivnosti:
   • Prikupljanje i obrada prijava akutnih zaraznih bolesti uz praćenje i analizu epidemiološke situacije na području Srednjebanatskog okruga;
   • Epidemiološko ispitivanje pri pojavi pojedinačnih slučajeva određenih zaraznih bolesti i pri epidemijskoj pojavi svih zaraznih bolesti;
   • Preduzimanje mera za sprečavanje, rano otkrivanje, suzbijanje i gašenje epidemija zaraznih bolesti, kao i za otklanjanje štetnih posledica na zdravlje prouzrokovanih elementarnim i drugim pojavama i nesrećama;
   • Praćenje, analiza i aktivan epidemiološki nadzor u cilju smanjenja, eliminacije i eradikacije pojedinih zaraznih bolesti;
   • Epidemiološki nadzor nad bolničkim infekcijama;
   • Epidemiološki nadzor nad licima koja dolaze iz endemskih žarišta određenih zaraznih bolesti;
   • Sanitarni pregledi određenih kategorija lica;
   • Zdravstveno vaspitni rad sa stanovništvom i klijentima;
  • Obavezna imunizacija, seropfofilaksa i hemioprofilaksa:
   • Distribucija vakcina na području Srednjebanatskog okruga i stručna pomoć domovima zdravlja u organizovanju i vršenju obaveznih imunizacija, sero i hemioprofilakse;
   • Praćenje izvođenja imunizacije, davanje uputstava i mišljenja i učešće u dopunskim imunizacionim aktivnostima;
   • Praćenje uzgrednih pojava posle imunizacije;
   • Evaluacija sprovedenih obaveznih imunizacija za područje Srednjebanatskog okruga;
   • Sprovođenje vakcinacije protiv hepatitisa B određenih kategorija lica predviđenih zakonom i postekspoziciona zaštita protiv hepatitisa B profesionalno eksponiranih lica;
   • Pružanje antirabične zaštite licima ozleđenim od životinja;
   • Vakcinacija putnika u međunarodnom saobraćaju protiv određenih bolesti;
 2. ODSEK ZA MASOVNE NEZARAZNE BOLESTI I BOLNIČKE INFEKCIJE
  Odsek za hronične nezarazne bolesti prati epidemiološku situaciju vodećih nezaraznih bolesti na području Srednjebnatskog okruga. Delatnost odseka se ostvaruje kroz prikupljanje prijava i odajava obolelih od malignih bolesti, akutnog koronarnog sindroma i šećerne bolesti, evidentiranja u bazi podataka i periodične analize pristiglih podataka. U cilju praćenja najznačajnijih masovnih nezaraznih bolesti formirana su tri okružna registra:
  • Registar za rak;
  • Registar za AKS;
  • Registar za dijabet.
 3. ODSEK ZA IMUNIZACIJU I NADZOR NAD VAKCINAMA PREVENTABILNIM BOLESTIMA I DDD

  Obavlja poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po epidemiološkim indikacijama i prema zahtevima klijenata. U slučaju pojave epidemija i elementarnih nepogoda, učestvuje u sanaciji nastale situacije.