Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zdravlje za sve

admin

Vreme čitanja 4 minuta

Svetski dan kontracepcije se obeležava svake godine 26. septembra. Kampanja je pokrenuta 2007. godine na globalnom nivou, sa cilјem da se istakne važnost upotrebe različitih metoda kontracepcije i odgovornog seksualnog ponašanja tako da se omogući svim seksualno aktivnim osobama, posebno mladima, informisan izbor o njihovom seksualnom i reproduktivnom zdravlјu.

Planiranje porodice omogućava pojedincima i parovima da planiraju i ostvare želјeni broj dece i da planiraju vreme njihovog rađanja i razmak između porođaja. Planiranje porodice je, takođe, pitanje seksualnih i reproduktivnih prava. Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlјe predstavlјa jedno od osnovnih lјudskih prava, koje podrazumeva da je lјudima omogućeno da ostvaruju bezbedne seksualne odnose na zadovolјstvo oba partnera, da ne doživlјavaju prinudu i nasilјe i da ne strahuju od seksualno prenosivih infekcija i neželјene trudnoće, kao i da mogu da kontrolišu plodnost na način koji ne izaziva neželјene posledice po njihovo zdravlјe.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) se zalaže za promociju planiranja porodice i kontracepcije, kreiranjem smernica zasnovanih na dokazima o bezbednosti i pružanju usluga kontracepcije i obezbeđivanju lјudskih prava u programima kontracepcije.

Ključne činjenice

– U skoro svim regionima sveta učestalost korišćenja kontraceptivnih metoda je najveća među ženama generativnog doba (15–49 godina) koje su u braku ili u vanbračnoj zajednici. Posmatrano na globalnom nivou, 63% žena u generativnom dobu koje su u braku ili vanbračnoj zajednici koristi neki oblik kontracepcije. Upotreba kontracepcije bila je iznad 70% u Evropi, Latinskoj Americi, na Karibima i u Severnoj Americi, dok je u srednjoj i zapadnoj Africi bila ispod 25%.

– Prema procenama SZO, 214 miliona žena generativnog doba iz zemalјa u razvoju koje ne koriste nikakvu metodu kontracepcije imaju nezadovolјenu potrebu za modernom kontracepcijom.

– Prema procenama SZO, upotreba modernih metoda kontracepcije sprečila bi 308 miliona neplaniranih trudnoća, dok bi ispunjavanje svih nezadovolјenih potreba žena za modernim metodima kontracepcije sprečilo dodatnih 67 miliona neželјenih trudnoća na godišnjem nivou.

– Prema procenama SZO, oko 15 miliona adolescenata koristi neku od modernih metoda kontracepcije, dok 23 miliona adolescenata ima nezadovolјenu potrebu za modernom kontracepcijom i stoga su pod povećanim rizikom od neželјene trudnoće.

– Neke metode kontracepcije mogu da spreče prenošenje HIV-a i drugih seksualno prenosivih infekcija. Žene koje žive sa HIV-om imaju u većem procentu nezadovolјenu potrebu za planiranjem porodice i uslugama reproduktivnog zdravlјa u odnosu na opštu populaciju, delimično zbog nedostatka ulaganja u integrisane usluge planiranja porodice.

Model planiranja porodice u Republici Srbiji

Stanovništvo u Republici Srbiji pretežno primenjuje tradicionalne metode kontracepcije, a zbog njihove nedovolјne efikasnosti često se suočava sa neželјenom trudnoćom i pribegava indukovanom abortusu.

Prema rezultatima poslednjeg reprezentativnog istraživanja višestrukih pokazatelјa, savremenu i efikasnu kontracepciju u Republici Srbiji koristi manje od petine žena iz opšte populacije koje su u braku ili vanbračnoj zajednici (21,4%), a tradicionalnu dvostruko više (40,8%). Među modernim metodima kontracepcije najviše se koristi kondom za muškarce (15,1%), mnogo ređe kombinovana oralna kontracepcija (3,0%), intrauterini ulošci (2,6%) i sterilizacija žene (0,6%).

Među tradicionalnim metodima dominira metod prekinutog snošaja (coitus interruptus) (31,4%), dok je metod izbegavanja odnosa u „plodnim danima” i ostale „prirodne metode” koristilo 9,5% ispitanica. Nijedan metod kontracepcije nikada nije koristilo 37,7%. Potrebe za kontracepcijom nisu zadovolјene kod 8,8% anketiranih žena.

Odgovorno seksualno ponašanje i pandemija COVID-19

Pošto se korona virus prenosi, između ostalog, bliskim fizičkim kontaktom, a kako seksualni odnos uklјučuje bliski fizički kontakt, ne postoje mere koje mogu u značajnoj meri smanjiti rizik od njegovog prenošenja sa zaražene osobe na osetlјivu osobu tokom seksualnog odnosa. Stoga je svaki seksualni odnos rizičan za prenošenje korona virusa i upuštanjem u seksualni odnos ovaj rizik se jednostavno mora prihvatiti. S obzirom na način prenošenja, mogućnost infekcije je najveća tokom lјublјenja.

Preporuka za smanjenje rizika od prenošenja korona virusa seksualnim odnosom odnosi se na seksualni odnos sa osobom sa kojom smo u bliskom svakodnevnom kontaktu, ili partnerom u stalnoj vezi, poput supružnika i životnih partnera.

Kontracepcija i pandemija COVID-19

Pandemija COVID-19 je ukazala na potrebu da se razviju inovativne strategije kako bi se osigurao neometan pristup informacijama i uslugama vezanim za kontracepciju tokom pandemije i smanjio pritisak na preopterećeni zdravstveni sistem i to na sledeći način:

• Povećati upotrebu mobilnih telefona i digitalnih tehnologija kako bi se pomoglo da korisnici usluga donesu odluku o metodu kontracepcije koji im je najprihvatlјiviji.
• Proširiti dostupnost usluga kontracepcije (uklјučujući i informacije i metode) na mesta poput apoteka, drogerija, mrežnih platformi i drugih prodajnih mesta.
• Produžiti trajanje recepta za podizanje metoda kontracepcije koji se izdaju na recept, kako bi se izbegao čest odlazak u dom zdravlјa i širenje virusa.

U Republici Srbiji, Institut za javno zdravlјe Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom instituta/zavoda za javno zdravlјe obeležiće 26. septembar – Svetski dan kontracepcije organizovanjem različitih edukativno-promotivnih aktivnosti sa cilјem promocije značaja očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlјa i mogućnosti korišćenja dostupnih modernih metoda kontracepcije uz poštovanje svih preventivnih mera koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Više informacija na: https://www.who.int/reproductivehealth/en/

COVID-19 testiranje

RT-PCR testiranje
Ponedeljak-Subota od 7.30 do 8.30
Brzi Ag test
Ponedeljak-Subota od 8.30 do 9.00
Dokazivanje IgG antitela ELISA
Ponedeljak-Petak od 10.00 do 11.30

Sanitarni pregledi

Pregledi i prijem materijala
Ponedeljak-Petak od 7.00 do 11.00

Izdavanje sanitarnih knjižica
Ponedeljak-Petak od 12.00 do 14.00

Za pregled je potrebno:
1. Sanitarna knjižica
2. Fotografija (obavezna)
3. Materijal za pregled (stolica u zavisnosti od radnog mesta)

Zavod

Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zaštite, informatiku i biostatistiku u zdravstvu
Centar za mikrobiologiju
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

SAVETOVALIŠTA

Savetovalište za odvikavanje od pušenja
Savetovalište za pravilnu ishranu
Savetovalište za DPST

DOKUMENTI

Analize
Javne nabavke
Finansijski izveštaji
Politika kvaliteta
Obim akreditacija
ATS sertifikat
Opšti akti
Oglasi

RADNO VREME

Ponedeljak - Petak 7.00 - 19.00
Subota - Nedelja Zatvoreno