Analize

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Analize zdravstvenog stanja stanovništva

Analize pokazatelja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova

Analize rada vanbolničkih zdravstvenih ustanova

Analize rada stacionara

Analize zadovoljstva korisnika zdravstvenom zaštitom

Analize zadovoljstva zaposlenih u zdrastvenoj zaštiti