СТРУЧНИ ИСПИТ

28.2.2018. | 07:34 |

У Заводу за јавно здравље Зрењанин обављају се стручни испити за здравствене раднике са средњом и вишом стручном спремом (медицинском).
Испити се одржавају сваког месеца у години, осим јула и августа.
Пријаве испита су: до 20. у месецу (од 8-12ч), а полагања од 15-25. у наредном месецу.
За пријаву је потребно доставити следећу документацију:

Uplatnica

Правилник о висини трошкова за полагање стручног испита здравствених радника и здравствених сарадника („Службени гласник РС”, бр. 91/17)

СЛАЊЕ ДОКУМЕНАТА ПОШТОМ

Кандидати који своја документа шаљу поштом, поред наведених докумената неопходно је да попуне пријаву која се налази у прилогу, и исте шаљу на адресу:
Завод за јавно здравље Зрењанин
Др Емила Гаврила 15
23000 Зрењанин
Са назнаком: СТРУЧНИ ИСПИТ

Преузмите пријаву за полагање стручног испита - .pdf / .docx

Правилник о приправничком стажу и стручном Испиту здравствених радника и здравствених сарадника („Службени гласник РС”, бр. 1/16)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ КАНДИДАТЕ

Обавештавају се сви кандидати да пре пријаве стручног испита фотокопирају приправничку књижицу и овере копије код јавног бележника (нотара).

Приправничка књижица је трајни документ који остаје у архиви Завода са осталим документима кандидата, а оверена фотокопија остаје кандидату за регулисање осталих потреба (нпр. одлазак у иностранство).

КОНТАКТ

Драгана Бобић, секретар комисије за полагање стручних испита
023/546-345 локал 118
062/808-10-15
dragana.bobic@zastitazdravlja.rs