Praćenje stanja aeropolena u Zrenjaninu

Monitoring polena u vazduhu

Biološka uloga polena je oplodnja biljaka, ali je, na žalost, i jedan od najznačajnijih alergena i uzročnika respiratornih alergijskih bolesti. Polenske alergije su vezane za cvetanje alergenih biljaka. Porast broja osoba alergičnih na polen biljaka, pripisuje se promenama i spoljašnje sredine i samog organizma. Pojedine biljne vrste se nalaze na svojevrsnoj „crnoj listi“, jer izazivaju prave epidemije vrlo neugodnih simptoma u periodu njihovog cvetanja. Međutim, biljke su za ovu pojavu najmanje „krive“. One samo obavljaju svoju prirodnu funkciju oprašivanja i razmnožavanja, onako kako su to činile i pre pojave čoveka na Zemlji.

Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine sprovodi Laboratorija za palinologiju prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Departman za biologiju i ekologiju, izrada alergijskog semafora – Institut BioSens, Novi Sad.

Za pristup izveštajima o stanju i prognozi aeropolena u Kikindi, Somboru, Vrbasu, Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici pratite link do stranice Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine AP Vojvodine.

Preuzmite aplikaciju za mobilni telefon za praćenje stanja polena u vazduhu u realnom vremenu.
Aplikacija je namenjena pojedincima alegričnim na polen i pojedincima koji sumnjaju na alergiju na polen.
Aplikacija prikazuje rezultate merenja koncentracije polena u realnom vremenu, daje prognozu koncentracije polena za nekoliko dana unapred i omogućava vođenje dnevnika o simptomima radi lakšeg poređenja sa izmerenim koncentracijama polena u vazduhu.
Trenutno postoje dva uređaja za praćenje koncentracije polena u vazduhu u realnom vremenu, jedan u Novom Sadu a drugi u Osijeku.