Promena pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće

Voda za piće

U Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ br. 42/98 , 44/99 ), kojim se propisuje ispravnost vode za piće koja služi za javno snabdevanje stanovništva ili za proizvodnju namirnica namenjenih prodaji, od 25.4.2019. godine izmenjene su vrednosti određenih hemijskih pokazatelja u smislu povećanja dozvoljenih vrednosti.

Radi se o elementima koji nisu poznati kao kancerogeni i mutageni, ali imajući u vidu kontinuiran, svakodnevni unos vode za piće, za njih su takođe propisane maksimalno dopuštene koncentracije (MDK), koje ujedno znače i minimalni mogući zdravstveni rizik po stanovništvo.

Kada se radi o štetnom dejstvu, govori se o akutnom i hroničnom uticaju na zdravlje. Akutno potencijalno štetno dejstvo ogleda se, (na primeru unosa štetne materije putem vode), nakon kratkog perioda koji se meri satima/danima, eventualno nedeljama, dok se hronično dejstvo ispoljava nakon dugotrajnog višemesečnog i dugogodišnjeg unosa određene zagađujuće materije putem vode.

Povećanje navedenih MDK ne ispoljava nikakvo akutno štetno dejstvo po zdravlje. U smislu eventualnog mogućeg hroničnog uticaja na zdravlje, stručna procena je znatno teža i komplikovanija, ali imajući u vidu dosadašnja naučna i stručna saznanja navedene koncentracije ne ispoljavaju značajan uticaj na zdravlje opšte populacije, te su stoga na nivou EU to preporučene-dozvoljene vrednosti.

Parametar mg/l Ranija (dosadašnja) MDK Nova (sada važeća) MDK
Amonijak 0,1 0,5
Bor 0,3 1,0
Hloridi 200 250
Natrijum 150 200