Prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u školama Srednjebanatskog okruga

Tim za prevenciju zloupotrebe psihoaktivnih suptanci u školama je počeo organizovanje edukativnih tribina u osnovnim i srednjim školama našeg okruga.
Edukaciju sprovode lokalni timovi u čijem sastavu su: lekari, psiholozi, socijalni radnici, predstavnici MUP-a, sudije, tužioci, predstavnici Kancelarije za mlade.
Prva tribina je organizovana u OŠ „Petar Petrović-Njegoš“, dana 19.10.2018. u 12:20h.
Planirano je sprovođenje ovih tribina tokom čitave školske godine za učenike 7. razreda osnovne i 1. razreda srednje škole.
Tribine se organizuju za učenike, nastavnike i roditelje po operativnom planu Komisije za borbu protiv narkomanije u školama Vlade Republike Srbije.
U oktobru mesecu će biti organizovane i tribine u OŠ „Đura Jakšić“ i OŠ „Žarko Zrenjanin“.