INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE „DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT“
CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA

MREŽA INSTITUTA/ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE U REPUBLICI SRBIJI

RASPISUJU KONKURS

za literarni sastav i likovni rad
u okviru kampanje Oktobar mesec pravilne ishrane 2018. godine i
obeležavanja 16. oktobra „Svetskog dana hrane“ – na temu:

„Pravilna ishrana – ulaganje u budućnost”

Konkurs je namenjen deci u predškolskim ustanovama i učenicima osnovnih škola u Republici Srbiji. Formiranje pravilnih navika u ishrani je važno od najranijeg uzrasta, posebno kada je reč o redovnosti obroka tokom dana, raznovrsnosti i količinama namirnica koje se koriste u ishrani, načinu njihove proizvodnje, transporta, čuvanja i pripreme. Cilj konkursa da se podstakne zdravstveno vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama na temu pravilne ishrane.

Po tri najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po tri najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika – uzrast I–IV razred osnovne škole i V–VIII razred osnovne škole, predškolske ustanove i škole mogu da dostave okružnom zavodu/institutu za javno zdravlje, Centru za promociju zdravlja, sa naznakom „ ZA KONKURS – OKTOBAR MESEC PRAVILNE ISHRANE”, do ponedeljka 15. oktobra 2018. godine. Likovni radovi bi trebalo da budu urađeni na papiru, u formatu bloka broj 5.

Najbolji radovi na nivou okruga biće dostavljeni Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” do 22. oktobra 2018. godine kako bi se izabrao i promovisao najbolji dečji rad na temu Kampanje koji će biti štampan u vidu postera u 2019. godini i distribuiran u domove zdravlja.

Konkurs nije nagradnog karaktera (iako u skladu sa mogućnostima mogu biti obezbeđene nagrade na okružnom nivou), već se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova podstiče zdravstveno vaspitni rad koji prati izradu radova. Najbolji radovi biće izabrani i promovisani na okružnom nivou. Najbolji radovi na nacionalnom nivou biće postavljeni na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije. Radovi se ne vraćaju već će biti korišćeni za dizajn i štampanje zdravstveno promotivnog materijala u cilju kontinuirane promocije pravilne ishrane.