Rezultati monitoringa površinskih voda na kupalištima

Kupališta Peskara i Tisa

AVGUST

Datum uzorkovanja Reka Tisa "Žabaljski most" - Talpa Reka Tisa "Žabaljski most" - Uzvodno od talpe Kupalište "Peskara" - merno mesto 1 (leva strana) Kupalište "Peskara" - merno mesto 2 (desna strana)
2.8.2018.
7.8.2018.
9.8.2018.
14.8.2018.
16.8.2018.
21.8.2018.
23.8.2018.
24.8.2018.
30.8.2018.

JUL

Datum uzorkovanja Reka Tisa "Žabaljski most" - Talpa Reka Tisa "Žabaljski most" - Uzvodno od talpe Kupalište "Peskara" - merno mesto 1 (leva strana) Kupalište "Peskara" - merno mesto 2 (desna strana)
3.7.2018.
5.7.2018.
10.7.2018.
12.7.2018.
17.7.2018.
19.7.2018.
24.7.2018.
26.7.2018.

JUN

Datum uzorkovanja Reka Tisa "Žabaljski most" - Talpa Reka Tisa "Žabaljski most" - Uzvodno od talpe Kupalište "Peskara" - merno mesto 1 (leva strana) Kupalište "Peskara" - merno mesto 2 (desna strana)
6.6.2018.
7.6.2018.
12.6.2018.
14.6.2018.
19.6.2018.
21.6.2018.
26.6.2018.
27.6.2018.

MAJ

Datum uzorkovanja Reka Tisa "Žabaljski most" - Talpa Reka Tisa "Žabaljski most" - Uzvodno od talpe Kupalište "Peskara" - merno mesto 1 (leva strana) Kupalište "Peskara" - merno mesto 2 (desna strana)
15.5.2018.
17.5.2018.
24.5.2018.
29.5.2018.

Legenda

Boja Kvalitet
Odličan
Dobar
Umeren
Slab
Loš

Rezultati bakteriološkog ispitivanja površinskih voda kupališta ocenjeni su prema graničnim vrednostima koje su date Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu (Sl. glasnik RS br. 50/12).

Opis klase II odgovara dobrom ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode.

Opis klase III odgovara umerenom ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadajuovoj klasi mogu se koristiti za kupanje i rekreaciju.

Opis klase IV odgovara slabom ekološkom statusu prema klasifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode. Površinske vode koje pripadajuovoj klasi mogu se koristiti u sledeće svrhe: snabdevanje vodom za piće uz primenu kombinacije prethodno navedenih tretmana i unapređenih metoda tretmana, navodnjavanje, industrijsku upotrebu (procesne i rashladne vode).

Pregledom nisu obuhvaćene analize na alge, cijanobakterije i biološke parametre koji služe za ocenu ekološkog statusa.